Privacyverklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Klus-Service Nijdam kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Klus-Service Nijdam , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Klus-Service Nijdam verstrekt. Klus-Service Nijdam kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM KLUS-SERVICE NIJDAM GEGEVENS NODIG HEEFT

Klus-Service Nijdam verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Klus-Service Nijdam uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


HOE LANG KLUS-SERVICE NIJDAM GEGEVENS BEWAART 

Klus-Service Nijdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Klus-Service Nijdam verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Klus-Service Nijdam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Klus-Service Nijdam gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS 

Klus-Service Nijdam maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Klus-Service Nijdam bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Klus-Service Nijdam te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Klus-Service Nijdam heeft hier geen invloed op.

Klus-Service Nijdam heeft Google geen toestemming gegeven om via Klus-Service Nijdam verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@klusservicenijdam.nl. Klus-Service Nijdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN 

Klus-Service Nijdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Klus-Service Nijdam maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Klus-Service Nijdam verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Klus-Service Nijdam op via info@klusservicenijdam.nl. www.klusservicenijdam.nl is een website van Klus-Service Nijdam. 


Klus-Service Nijdam is als volgt te bereiken:


Vestigingsadres: Molenweg 20

Postcode en plaats: 8501 BH Joure

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01158134

Telefoon: 06-24179897

E-mailadres: info@klusservicenijdam.nl